top of page

UTBILDNING

Utbilda dig till LPG-terapeut. Utbildning och kunskaper är A och O för en framgångsrik verksamhet och för att utföra behandlingar på rätt sätt. Vi är de enda i Sverige som har rätt att diplomera LPG-terapeuter. Grundutbildningen för endermologie är tre heldagar och innehåller både teori och praktik. 

Om du inte redan har en LPG-maskin rekommenderar vi att du installerar den i anslutning till grundutbildningen för att få ut maximalt resultat av utbildningen.

”Dig som konsument vill vi uppmana att kontrollera att terapeuten som utför behandlingen kan visa upp ett personligt och aktuellt diplom utfärdat av oss. Detta för att säkerställa att du får den kvalitet i utförandet du betalar för och ett optimalt resultat av behandlingarna!”

Välkommen att kontakta oss för kursdatum, prisuppgifter samt övrig information.

bottom of page