top of page

OM TECHNOVITAL

Technovital AB är ensam distributör för LPG Systems hela produktsortiment i Sverige sedan år 2010. Vi har hela tiden haft fullt fokus på LPG och valt att inte ägna oss åt andra varumärken. Det gör att vi är specialister på allt som rör LPG Endermologie och kan lägga all kraft på att marknadsföra LPG på den svenska marknaden. Våra medarbetare har hög kompetens inom verksamhetens alla områden, vilket gör att vi kan ge den bästa supporten. Vi utbildas kontinuerligt av LPG Systems och har alltid deras starka stöd i ryggen. 

En viktig uppgift är att utbilda LPG-terapeuter och vi är förstås de enda i Sverige som är certifierade att ge LPG-utbildningar.

 

Technovital ägs av Lars Kadmark, som år 2012 tog över företaget och gick in som VD. Han har en bakgrund som civilekonom och har haft chefsbefattningar inom ekonomi och företagsledning i flera företag. Innan han gick in i Technovital hade han arbetat inom den medicinska sektorn i tio år.

 

"Jag imponerades av den seriositet, framåtanda och erfarenhet som finns hos LPG Systems med vetenskapliga studier som styrker effekten av behandlingarna och de stora satsningarna på forskning och utveckling samt beprövad erfarenhet. Att behandlingarna är helt naturliga och att LPG är världsledande inom sitt område var också övertygande. Jag bestämde mig för att satsa helhjärtat på att driva Technovital vidare. Företaget har sedan dess haft en mycket positiv utveckling liksom LPGs position på den svenska marknaden. Efterfrågan på naturliga, effektiva behandlingar inom skönhet och hälsa växer starkt och LPG är det ledande varumärket – Technovital och de kliniker som arbetar med LPG Endermologie ser med tillförsikt på framtiden!"

/Lars Kadmark, VD Technovital

team_sv.jpg

Fotograf: Karin Törnblom 

bottom of page