Ortopedisk Rehab

Ortopedisk behandling

ortoped1
Vid behandling av ortopediska skador med HUBER finns väsentliga fördelar som maximal och skonsam träningseffekt samt förkortade behandlingstider.

HUBER erbjuder en mångfald inställningar för att tillfredsställa alla behov inom ortopedisk rehabilitering.

  • Genom att i samtliga övningar aktivera de djupliggande musklerna i ryggraden.
  • Genom att arbeta i stående position på rörlig platta bygga upp balans och stabilitet.
  • Genom att variera händer och fötters position stimulera koordination och smidighet.
  • Genom fria program kunna utföra specifika moment för den eller de områden som
    behöver tränas extra, samtidigt som upp till 80 olika muskler sätts i arbete i samma övning.

Den djupliggande muskulaturen runt ryggraden är väsentlig för hållning, koordinationen och
balans men negligeras ofta. Vid rehabilitering och konditionsträning tränas för det mesta endast
de ytliga muskelgrupperna.

Unikt för HUBER är att samtidigt som skadad muskel/led tränas involveras den övriga kroppen till nära 100%.
Detta resulterar i förbättrad allmän styrka, balans, koordination och hållning.

HUBER är ett nydanande medicintekniskt träningsredskap som samtidigt mobiliserar ryggraden – kroppens vitala center.

HUBER är vidare ett utmärkt hjälpredskap vid många former av diagnostisering.

Med HUBER får din verksamhet nya unika förutsättningar