Neurologisk Rehab

Neurologisk behandling

neuro1

För sjukgymnasten utgör rehabilitering av neurologiskt betingade skador en utmaning. Så snart som möjligt efter en skada skall på kort tid kroppens utslagna funktioner tränas upp i syfte att förbättra / återställa koordination, balans och styrka .

Med HUBER finns nu ett unikt verktyg till hjälp där det interaktiva samspelet, maskin – hjärna, skapar nya förutsättningar för framgångsrik rehabilitering.

Med HUBER tränas samtidigt en mängd olika funktioner vilket innebär snabbare återhämtning och tidsbesparingar.

HUBER är ett medicintekniskt redskap som

 • mäter styrka
 • stärker kroppens muskler, även de djupliggande
 • mäter och förbättrar koordination
 • förbättrar balansen
 • stimulerar den proprioceptiva förmågan
 • förbättrar den neuromuskulära kapaciteten

Patienten arbetar under mental koncentration mot display och uppsatta mål med feed-back i form av siffror och ljussignaler. Detta stimulerar det neuromuskulära systemet att aktivera nya nervbanor.

HUBER har ett obegränsat antal inställningsmöjligheter och kan därför anpassas till de allra flesta tillstånd, från svåra till enkla handikapp, från enkel skonsam till avancerad kraftfull träning.

 • Cerebrovaskulära sjukdomar, som stroke
 • Cerebral Pares
 • Rörelsehinder som Parkinsons sjukdom
 • Fysiska skador på hjärna, ryggmärg eller perifera nervsystemet
 • Multipel Skleros m.fl. demyeleniserande sjukdomar i centrala nervsystemet
 • Guillain-Barrés syndrom m.fl. i perifera nervsystemet

Sammanfattningsvis är HUBER ett medicintekniskt genombrott till nytta för patienter, för avlastning av sjukgymnaster och effektiviserad vårdinsats.

En unik uppfinning där det neuromuskulära systemet stimuleras under träning