Huber

Huber

 

Huber Motion Lab är konstruerad baserat på de senaste upptäckterna kring “feedforward” (centrala nervsystemets medfödda förmåga att förutse rörelse), som används av flera av de mest kända rygg- och rehabiliteringscentra i världen liksom av världsledande träningsinstitut. Huber Motion Lab är en unik teknologi som förbättrar fysisk förmåga och stärker de postala core-musklerna.

Vad HUBER gör

HUBER Funktion
1. Motoriserad oscillerande balansplattform där amplitud och hastighet ställs in individuellt.
2. Kolonn som rör sig i ett vertikalplan, individuellt reglerbart
3. Grepparmar försedda med sensorer för mätning av drag- och tryckstyrka
4. Interaktiv skärm för kontinuerlig förmedling av styrka- och koordinationsresultat

HUBER Mål
Att träna funktionellt balans, koordination samt styrka med proprioceptiv stimulering och förbättring som följd.

Att få kontinuerlig feed-back av patientens förmåga att koordinera och dosera styrka vänster-höger. Detta är helt unikt för stimulering av det neuromuskulära systemet vid alla former av neurolgiska skador.

Att involvera hela kroppen från nacke till fötter i muskeldiagonaler och muskelgrupper beroende på vilka träningsställningar som intas.

Att träna Kroppskännedom där patienten hela tiden måste fokusera på hur hon ska arbeta för att uppnå bra resultat på skärmen och därmed kontinuerligt medvetandegörs om vad hon arbetar med.

Att träna också den djupliggande muskulaturen i varje övning, inte minst Rygg och Bäckenbotten. Detta förbättrar patientens stabilitet och hållning.

Att mobilisera nedsatt rörelseförmåga i fotleder, knän, höfter, sacroiliaca-leder, lumbal och bröstrygg.

Att kunna diagnostisera låsningar och inskränkningar från bröstryggen och nedåt .

Med Huber avläses direkt resultat på Styrka och Koordination efter varje övning vilket ger möjlighet att följa patientens utveckling kontinuerligt. Härigenom motiveras även patienten till att uppnå bättre resultat.

Med Huber kan träningens svårighetsgrad anpassas till varje tillstånd från mycket lätt till avancerad träning. Detta gäller såväl styrka, balans som koordination och ger möjlighet att till ex. även träna hjärtsviktspatienter.

Med Huber arbetar Patienten utifrån sin egen kapacitet och kraft. Ingenting läggs på henne. Ingen risk för överdosering eller belastningsskador.

Sammanfattningsvis är Huber ett unikt och mångsidigt träningsredskap för i princip varje situation som kräver rehabilitering genom fysisk träning.
Besök gärna vår Youtube-kanal där du kan titta på demonstrationer av maskinerna: