Fitness/Gym

Fitness/Gym

fitness1

Fysisk träning är något som alla borde utöva men få gör trots att det på ett väsentligt sätt påverkar det dagliga livet i positiv riktning.

Att vara i form innebär att vardagslivets uppgifter blir lättare. I nutidens stressiga och kravfyllda tillvaro med mångdubbla roller är fysiskt välbefinnande egentligen en självklarhet för undvikande av arbets- och belastningsskador.ivet i positiv riktning.

HUBER erbjuder nu en revolutionerande träningsform, tidseffektiva pass om 30 minuter 2-3 ggr i veckan. Dessutom skonsamt och kräver inget ombyte eller duschande.

Med HUBER tränas samtidigt en mängd olika funktioner:

  • Djupliggande muskulatur i ryggraden är kroppens kraftcenter.
  • Muskelkedjor, upp till 80 muskler samtidigt
  • Uppmjukning av kroppens ledfunktioner
  • Balans och koordination
  • Hållning

Dessutom visas kontinuerliga mätresultat av styrka och koordination.

HUBER är en unik och världspatenterad träningsapparat. Genom uppbyggnad av ryggradens djupliggande muskelkedjor skapas förutsättningar för att kunna träna hela kroppen effektivt. Just den djupliggande muskulaturen negligeras oftast vid annan träning. HUBER är progressivt inställbar, från lätta uppvärmningsövningar till intensiv generell eller specifik muskelträning.

HUBER – optimal träning för nutidsmänniskan